This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.


 

A

 • Ábrahám Z. - Eörsi M.: Pereskedni rossz! - Mediáció: a szelíd konfliktuskezelés Minerva Kiadó, 2003.
 • Adler, A.: Praxis und Theorie der Individual-psyehológie. Bergmann,München. 1923.
 • Aichhorn, A.: Verwahrlosta Jugend. Intern. Psa. Verlag, Wien. 1931.
 • Alexander, F., Staub, H.: Der Verbrecher und seine Richter. Intern.Psa. Verlag, Berlin. 1928.
 • AlfJähnig, H. et.al.: Teamcoaching. Verlag ManagerSeminare. Bonn 2009.
 • Allport, G. W. et al.: Handbook ol: Social Psychology. Vol. I. UniversityPress, Cambridge. (Nyersforditás.) 1956.
 • Alspach G.: When your work conditions are sicker than your patients. Crit Care Nurs 2005.
 • Altavilla, E.: Forensische Psychologie. I-II. Graz.1955.
 • Alvim: Gyermekbűnözés és fiatalkori bűnözés a pszichoanalitikusszempontjából. Revue International de Criminologie et de PoliceTechnique. X-XII. (Nyersfordítás) 1961.
 • Ananjev, B. G.: A szovjet lélektan sikerei. (Marxista ismeretek kiskönyvtára) Szikra, Budapest. 1949.
 • Andriessens, E.: Versuch einer soziologischen Analyse von Familienschwieriger Kinder. Unserer Jugend, 9. 1957.
 • Angyal, P.: A beszámíthatóság, felelősség és bűnösség. (Különlenyomat a Notter Antal Emlékkönyvből) Budapest. 1942.
 • Anłeln, E.; Kramer, J.: Organisationen in Bewegung bringen. Springer.Heidelberg 2007.
 • Anton, G.: Über krankhafte moralische Abartung. im Kindesalter. Halle. 1910.
 • Antons, K.: A csoportclinamika gyakorlata. Synalorg Kft. Buclapest 2009.
 • Appelbaum SH.: Coping with stressz strategies for the pharmacy manager. Top Hosp Pharm Manage 1983.
 • Arjamov, I. A.: Oszobennyosztyi gyetszkovo vozraszta. Moszkva. 1958.
 • Armstrong J, Holland J.: Surviving the stresses of clinical oncology by improving
 • communication. Oncology 2004.
 • Asgodom, S.: 80 coache ich. Kösel, 2012.
 • Az Egészségügyi Világszervezet közleménye a 10-20 éves ifjúság problémáiról. WHO. Technical ReportSeries, No. 308. Ismerteti: Pedagógiai Szemle, 1966, XVI. 11.

B

 • Bagdy E., Koltai M., Pál F., Popper P.- A belénk égett múlt Budapest, 2011.
 • Bakacsi Gy.: Szervezeti magatartás és vezetés, KjK-KERSZÖV Kiadó, Budapest 2000.
 • Balass, L.: Schizofrenia és kriminalitás. Ideggyógyászati Szemle, 9. 1956.
 • Balassa, L.: A pszichopathia egyes kérdései. Ideg- és ElmegyógyászatiTovábbképzés, II. rész. Budapest. 1956.
 • Balázs L.: Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben, 29 gyakorlat tanároknak, trénereknek, coachoknak (Z-press), Miskolc 2014.
 • Bálint, I.: Újabb szempontok a kriminálpszichológiában. MagyarBelorvosi Archívum, 3,3. 1950.
 • Balog, J.: Nyomor és bűntettek. Franklin, Budapest. 1908.
 • Bamberger GG.: Lösungsorientierte Beratung.Weínheirn: Beltz 2005.
 • Bandelow B.: Das Angst-Buch. Reinbek: Rowohlt 2004.
 • Bárán Dezsőné (összefogl): Kerekasztal az ifjúság szexuális neveléséről (A ,,Pädagogik” különszáma) Pedagógiai Szemle, XV., 1. 1965.
 • Barcy M. - Szamos E.: Mediare necesse est. A mediáció technikái és társadalmi alkalmazása, Animula Kiadó, 2005.
 • Bartha, L.: A gyermek- és fiatalkorúak bűnözővé válásának pszichológiai problémái. Belügyi Szemle, III. 9. 1965.
 • Bartha, L.: Ifjúságunk társadalmi beilleszkedésének pszichológiaikérdései. Pszichológiai Tanulmányok, VII. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1965.
 • Bauer J, Häfner S, Kächele H., Wirsching M., Dahlbender R.: Burnout und Wiedergewinnung seelischer Gesundheot am Arbeitsplatz. Psychother Psychosom Med Psychol 2003.
 • Beaulieu, D.: Impact-Techniken für die Psychotherapie. Carl-Auer, 2005.
 • Bechtyerev, V. M.: Das Verbrechertum. Fordította T. Rosenthal, Wiesbaden. 1914.
 • Beck, R.: Schwarz, G.: Konfliktmanagement, 1. Aufl. 1995.
 • Belbin, M.: Team Roles at work. Butterworth-Heinełnann, 1996.
 • Belbin, M.: The Belbin Team-Roles Package. Jossey-Bass Inc. 1994.
 • Benedek, L.: Ösztön és bűnözés. Eggenberger, Budapest. 1948.
 • Benkert O.: StressDepression. München: C. H. Beck 2005.
 • Benson J. Magraith K.: Compassion fatigue and burnout: the role of Balint groups. Aust Pam Physícian 2005.
 • Bennett, J.: Delinqueut and Neurotic Children. Tavistock, London.(Nyersfordítás.) 1961.
 • Bergler, E.: Differential Diagnosis Between Normal and NeuroticAggression. Quart. Rev. Psychiatr. 1:1 (Nyersfordítás.) 1946.
 • Bergner TMH.: Arzt sein. Stuttgart: Schattauer 2009.
 • Bergner TMH.: Burnout bei ärzten. Arzt sein zwischen Lebensaufgabe und Lebens-Aufgabe. Auflage. Stuttgart: Schattauer 2010.
 • Bergner TMH.: Burnout bei ärzten. Lebensaufgabe statt Lebens Aufgabe. Dtsch ärztebl 2004.
 • Bergner TMH.: Burnout? - Das muss nicht sein. Frauenarzt 2008.
 • Bergner TMH.: Die Basis ärztlichen Handelns. Praxisforum 2010.
 • Bergner TMH.: Lebensmuster erkennen und nutzen. Heidelberg mvg 2005.
 • Berne, E.: Struktur und Dynałnik von Gruppen und Organisationen. 1979.
 • Bernstein, S.; Lowy, L. (Hrsg): Untersuchungen zur sozialen
 • Berscheid E, Gangestacl SW, Kulakowsi D.: Emotion in close relationships: Implication for relationship counseling. In: Brown SD, Lent RW (ecls). Handbook of Counseling Psychology. New York: Wiley 1984.
 • Besser-Siegmund, Cora - Siegmund, Harry - Wingwave: coaching, készségfejlesztés és stresszkezelés szelíd ráhatással (Z-press), Miskolc, 2011.
 • Bimbaum, K.: Die psychopathischen 'Verbrecher. P. Langeuscheidt,Berlin. 1914.
 • Blenk, Detlev: Történetek trénereknek és coachoknak, tanároknak, tanácsadóknak, vezetőknek - 125 történet (Z-press), Miskolc, 2010.
 • Bohm, E.: Lehrbuch der Rorschach-Psychodiagnostik.. Hans Huber,Bren 1957.
 • Bólya, L.: Az igazságügyi pszichológia kialakításának bizonyítástanialapjai a büntetőeljárásban. Jogtudományi Közlöny, 12. 1963.
 • Bosselnłann, R.; Lüffe-Leonharcl, E.; Gellert, M. (Hrsg.): Variationen des Psychodrałnas. Limłner. Meezen, 1996
 • Boy, J; Duclecl C.; Kuschel, S.: Projektlnanag•etnent. 4. Aufl. Oflénbach, 1997.
 • Boyer SL, Bond GR.: Does assertive community treatment reduce burnout? A comparison with traditional case management. Ment Health Serv Res 1999;
 • Bracken, H.: Entwicklungsgestörte Jugendliche. Juventa Verlag,München. 1965.
 • Bragard l, Razavi D, Marchal S, Merckaert I, Delvaux N, Libert Y, Reynaert C, Boniver J, Klastersky J, Scalliert P, Etienne AM.: Teaching communication and stress management skills to junior physicians dealing with cancer patients: a Belgian Interuniversity Curriculum. Support Care Cancer 2006;
 • Branden N.: Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls. IVIünchen: Piper 2009.
 • Branham; Vernon-Kutash; Samuel B.; Encyclopedia of Criminology,Philosophical Library, New York. 1949. (Nyersfordítás.)
 • Brecht, B.: Schriften zum Theater. Suhrkamp, 2000.
 • Bruch H, Ghoshal S.: Beware the busy manager. Harv Bus Rev 2002.
 • Buber M.: Ich uncl Du. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1995.
 • Buda, B.: A szociálpszichológia tárgya és jelentősége. Magyar Pszichológiai Szemle, 4. 1963
 • Buda, B.: Az emberi csoport mint szociálpszichológiai probléma.Valóság, 9. 1965
 • Bulletin d'Information de la Cour de Cassation: La mediation, les editions des Journaux Officiels, Hors séries, no 4'.
 • Burnard P, Eclwarcls D, Hannigan B, Fothergill A, Coyle D, Cooper L, Jugessur T, Adams J.: The effectiveness of clinical supervision on burnout amongst community mental health nurses in Wales. J Psychuatr Ment Health Nurs 2003.
 • Busemann, A.: Psychologie der Intelligenzdefekte mit besondererBerücksichtigung der hilfschulbedürftigen Debilität. 2. Auf. München-Basel. 1963.

         C

 • Caby, F. u. A.: Die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste. Verlag Modernes Lernen, 2011.
 • Castro B, Eshleman J, Shearer R: Using humor to reduce stress and improve relationships. Seminars for nurse managers, 7. Jun. 1999.
 • Cegala DL, McClure L, Marinelli TM.: rme effect of communication skills training on patients' participation during medical interviews. Patient Educ Couns 2000.
 • Chang E, Daly J, Hancock KM, Bidewell JW, Johnson A, Lambert VA, Lambert CE.: The relationship among workplace stressors, coping methods, demographic characteristics, and health in Australian nurses. J Prof Nurs 2006.
 • Channbers, R.: Participatory Workshops. Eartscan. Lonclon 2002n
 • Chesni: A Pavlovi pszichológia és a kriminológia. Revue International de Criminologie et de Police Techniclue. l-IIl. (Nyersfordítás.) 1959.
 • Clages l.: Burnout. Das Ausbrechen aus dem Teufelskreis. Arztl Praxis 2005.
 • Clauss, G.: Hiensch, H.: Kinderpsychologie. Volk und Wissen, Berlin. 1961.
 • Clejnenl:, U.: Nemeczek, B.: Nlythos Kultur, In: Organisationsentwicklung 4/2000.
 • Clever LH.: A checklist for making good choices in trying – or traquil – times. West J Med 2001.
 • Cohen, A. R.: Kriminalle Jugend. Zur Soziologie, jugendlichen Banclenwesens. Rohwolt, Hamburg. 1961.
 • Colm, R. C.: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion. Klett-Cotta, 2000.
 • Corboz, R.: Spätreife und bleibende Unreife. Zürich. 1966.
 • Creagan ET.: Bombarded by stress: healthy habits to avert burnout. Minn Med 1999.
 • Crowell DM.: Care for the case manager: balancing your wheel of life. J Case Manag 1998.
 • Crowther S.: Listen to your inner voice. Pract Midwife 2006.
 • Culley, S.: Beratung als Prozess. Beltz, 1996.
 • Cummings G, Hayduk L, Estabrooks C.: Mitigating the impact of hospital restructuring on nurses: the responsibility of emotionally intelligent leadership. Nursing Research 2005 Jan-Feb 54 (1) 2-12.
 • Czichos R.: Coaching = Leistung (lurch Führung.München: Ernst Reinhardt 2002.
 • Czichos R.: Profis managen Sich selbst, Ernst Reinhardt Verlag, München, 2001.
 • Czichos, R.: Change-Management, München 1990.
 • Csomor, B.; Hajda, K. (szerk.): A fiatalkorúak bűnözéséről, Cikkgyűjtemény. BM. Budapest. 1966.

        D

 • Dahlke R.: Reisen nach Innen. München: cltv 1997.
 • Daimler, R.; Varga, M.: Basics der Systemischen Strukturaufstellungen. Kösel, 2008.
 • Dávid, P.: Hozzászólás a fiatalkorúak bűnözésének kérdéséhez. Belügyi Szemle 2. 1965.
 • Davis KG.: Preventing Burnout. Fa•m Pract Manage 2000.
 • Dawes R.: The social usefulness of self esteem: A sceptical view. Harv Ment Health Lett 1998.
 • Decastello A.: Mediáció az egészségügyben HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 2010.
 • Dehner, U. - Dehner R.: Tranzakcióanalízis a coachingban, Professzionális coaching technikák, Z-Press Kiadó, Miskolc, 2015.
 • Delhees KH.: Zukunft: bewälligen! Bern: Paul Haupt 1997.
 • Dollard, J.et al.: Frustration and Aggression. Yale Univ. Press, New Haven. 1939. (Nyersfordítás.)
 • Dopplel', K.: Lauterburg, Ch.: Change Managejnent. Frankfurt 1995.
 • Drewermann E.: Zeiten der Liebe. Freiburg: Hercler 1999.
 • Duffy VJ.: Beating burnout. Adv Nurs Pract 2006.
 • Dührssen, A.: Heimkinder und Pflegekincler in ihrer Entwicklung. Göttingen. 1958.

     E

 • É. Kovács, I.: Postnatalis organikus ártalmak nevelési nehézségekhátterében. Gyermekgyógyászat. XI. 1966.
 • É. Kovács, I. : Terhességi és szülési ártalmak nevelési nehézségekhátterében. Gyermekgyógyászat. XII. 1966.
 • Eclcling, C.: Supervision, Tealnberatung•, Organisationsentwicklung. Ist denn wirklich alles classelbe? In: Supervision, 7/1985.
 • Edwards N, Kornacki MJ, Silversin J. Unhappy doctors: what are the causes and what can be done? BMJ 2002.
 • Egy új polgári perrendtartás alapjai, szerkesztette: Németh János – Varga István, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest.
 • Elkán, Gy.: Intézeti szökések vizsgálata és értékelése. Pszichológiai Tanulmányok, VIII. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1955.
 • Elkonyin, D. B.: Gyermeklélektan. Tankönyvkiadó, Budapest. 1964.
 • Ellis A. Grundlagen und Methode der Rational
 • Emmelkamp P, Bouman T, Scholing A. Angst, Phobien und Zwang. Göttingen/Stuttgart: Verlag für Angewandte Psychologie 1993.
 • Emmons RA. Personal goals, life meaning, and virtue: Wellsprings of a positive life. In: Keyes CLM, Haidt J (eds). Flourishing: Positive Psychology ancl the life well-livecl. Washington D.C: Am Psychol Assoc 2003.
 • EmotivenVerhaltenstherapie. Stuttgart: Klett-Cotta 1997.
 • Employee Absence. A Survey of Management Policy and Practice 2003.
 • Englert, S.: Autoren-Handbuch. Autorenhaus, 2012.
 • Engström M, Ljunggren B, Lindqvist R, Carlsson M.: Staff satisfaction with work, perceived quality of care and stress in elderly care: psychometric assessments and associations. 2006.
 • Erickson, M.; Rossi, E.: Hypnotherapie. Klett-Cotta, 2007.
 • Exner, F.: Kriminologie. Springer, Berlin, 1949.

  F

 • Farrelly, F.: Provokante rlherapie. Springer, 1986.
 • Fischer-Epe, M.: Coaching: Miteinander Ziele erreichen. Rowohlt, 2002.
 • Fekete M., Grád A.: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak, HVG ORAC, Budapest 2017.
 • Feldman MK.: Time out. Physician sabbaticals can provide relief fromburnout, a chance   to learn new skills, and time for introspection. MinnMed 1999.
 • Fenyvesi, I.: A rózsadombi galeri felszámolása. Belügyi Szemle, III. 9. 1965.
 • Ferge, S.-né.: Munkanapok és pihenőnapok. Valóság. 1965.
 • Ferri, E.: Das Verbrechen als soziale Erscheinung. Wiegand, Leipzig. 1896.
 • Fischei', R.; Ul'Y, W.; Patton, B.: Das 1-1arvarcl-Konzept. Sachgerecht verhancleln, erfolgreich verhandeln, 17. Auflage 1998.
 • Fothergill A, Edwarcls D, Burnard P.: Stress, burnout, coping and stress management in psychiatrists: findings from a systematic review. Int J Soc Psychiatry 2004.
 • Földesi, T.: Az akaratszabadság problémái. Gondolat. Budapest. 1960.
 • Francis, D.; Young, D: Mehr Erfolg im 'l'eam. Hainburg 11996 Gellert, M. (Hrsg): Teamentwicklung/Teamberatung. 'Ihemenheft: der Zeitschr. f. Psychoclranna u. Sozionnetrie. Heft 1/2005.
 • Freisler, R.; Greßer, K.: Stresszkezelési tréninggyakorlatok, komplett forgatókönyvek és módszerek a munkahelyi egyensúlyteremtéshez (Z-press), Miskolc, 2017.
 • Freud, S.: Az ősvalami és az én. Pantheon, Budapest. 1937.
 • Freud, S.: Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. F. Deuticke,Leipzig. 1913.
 • Freud, S.: A lélekelemzés legújabb eredményei. Ampelosz Könyvek. Debrecen. 1943.
 • Freud, S.: Bevezetés a psychoanalisisbe, Somló Béla Könyvkiadó. Budapest. 1932.
 • Frey, E.: Der frühkriminelle Rücfkfallsverbrecher. Verlag f. Rechts-u.Gesellschaft, Basel 1951.
 • Frey, E.: Kriminologie und Kriminalpolitik, Kriminalbiologische Gegenwartsfragen, Heft 3. 1958.
 • Fromm E: Authentisch leben. Freiburg: Hercler 2000.
 • Fromm, E.: Zur Psychologie des Verbrechers und der strafenden Gesellschaft. ln: Megn, H.; Die Propyhlaxe des Verbrechens, Benno Schwabe, Basel. 1948.

  G

 • Gaddis S.: Preventing meeting burn-out: how to make the most of every meeting minute renn Nurs 2004
 • Gaillard, E.: A nemzetközi választottbíráskodás jogának elmélete, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2013.
 • Gary Chapman & Jennifer Thomas: A bocsánatkérés 5 nyelve. HARMAT, Budapest, 2015.
 • Gegesi-Kiss, P.: A klinikai pszichológia alapjai. Akadémiai Kiadó,Budapest. 1966.
 • Gegesi-Kiss, P.: A psziché fejlődése csecsemő és gyermekkorban.Pszichológiai Tanulmányok, I. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1958.
 • Gegesi-Kiss, P.: A személyiségről. Magyar Pszichológiai Szemle, XXI, 1. 1963.
 • Gegesi-Kiss, P.: Az embert mozgató tényezőkről. Magyar Pszichológiai Szemle, l. 1961.
 • Gegesi-Kiss, P.; Liebermann, L.: Személyiségzavarok a gyermekkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1965.
 • Gerst T.: Betriebliche Gesundheitsförderung. Lohnencle Investition in Mitarbeiter. Dtsch Ärztebl 2006.
 • Gervai: Kindliche ung jugendliche Verbrecher. Reinhard, München. 1914.
 • Geschka, H.: l-lammer, R.: Die Szenario-Technik in Cler strategischen Unternehlnensplanung. In: Hahn, D.; Taylor, B.: Strategische Unternehmensplanung. Heiclelberg 1990.
 • Glasl, E: Konfliktmanagement. 3. Aufl. Stuttgart 1992.
 • Glasl, F.: Selbsthilfe in Konflikten. Stuttgart 1998.
 • Gluhak, l.: A mediáció Horvátországban - új kihívások, In: Mediációs Panoráma - Előadások a mediáció köréből -, Status Kiadó és Nyomda Kolozsvár, 2014.
 • Goldman; Nathan: The Differential Selection of Juvenile Offendersfor Court Appearence. National Research and Information CenterNational Council on Crime and Deliquency. (Nyersfordítás.) 1963.
 • Goleman D, Boyatzis R, McKee A.: Emotionale Führung. München: Econ 2002.
 • Götz, K.: Out-cloors — Herkunft, Fornun, Wirkungen. In Götz, K. (Hrsg.): Interkulurelles Lernen, interkulturelles Training. München 2000.
 • Götz, K.; Bleher, N.: Unternehlnenskultur und interkulturelles Training. In Götz, K. (Hrsg.): Interkulurelles Lernen, interkulturelles Training. München 2000.
 • Grassberger, R.: Psychologie der Strafverfalurens. Wien.1950.
 • Gross, H.: Kriminal-Psychologie. 2. Aufl. Leipzig. 1905.
 • Grossart-Maticek R.: Autonomietraining. deGruyter, Berlin - New York, 2000.
 • Großrnann A.: Ferfolg hat Methode. Offenbach: Gabal 1997.
 • Gruhle: Ursachen der jugendlichen Verwahrlos ung und Kriminalität. Berlin. 1912.
 • Grunfeld E, Zitzelsberger L, Coristine M, Whelan TJ, Aspelund F, Evans WK.: Job stress and job statisfaction of cancer care workers. Psychooncology 2005.
 • Gruppenarbeit in Theorie und Praxis. Lambertus. Freiburg, 1969
 • Grübner D, Bordel G.: IJmgang mit Stresssituationen für Ärzte. Vortrag auf dem 3'7Kongress der Ärztekammer Nordwürttemberg, Stuttgart, 2002.
 • Grünewalcl S.: Deutschland auf der Couch. Frankfurt: Campus 2006.
 • Gucljons, H.: Spielbuch Interaktionserziehung. Bad Heilbrunn 1990.
 • Gührs, M.; Nowak, C.: Das konstruktive Gespräch. 6. Aufl. Lilnmer. Meezen, 2006.
 • Gührs, M.; Nowak, C: Trainingshanclbuch zur konstruktiven Gesprächsführung. 2. Aufl. Limmer. Meezen 2008.
 • Gyengéné Nagy M. - Szabó P. - Varga I.: A polgári törvénykönyvben vagy azon kívül, avagy a mediáció helye az eljárásjogban, In: Egy új polgári perrendtartás alapjai, szerkesztette: Németh János - Varga István, HVG-ORAC Lap- es Könyvkiadó Kft.
 • György, J.: A nehezen nevelhető gyermek. Medicina, Budapest. 1965.
 • György, J.: A szülői alkoholizmus hatása a gyermek mentális, illetve személyiségfejlődésére. Ideggyógyászati Szemle 17. 1964.
 • György, J.: Az antiszociális személyiség. Medicina, Budapest. 1967.
 • György, J.: Züllöttség és neurózis. Ranschburg Emlékkönyv. Eggenberger, Budapest. 1929.
 • Györök, F.: A fiatalkorúak bűnözésének alakulása, okai és megelőzése. Belügyi szemle, 4. 1964.

H

 • Haberleitner, E.; Deistler, E.; Ungvari, R.: Führen, Fördern, Coachen. Piper, 2008.
 • Hagemann W.: Burn-Out bei Lehrern. München: C.H. Beck 2003.
 • Hähner A.: Förderung der psychischen Gesunclheit am Arbeitsplatz: Unterstützungsprogramme können Betriebsldima verbessern. Pflege Z 2005.
 • Hansselmann, H.: Einführung in die Heilpädagogik. 6. Aufl. Zürich. 1962.
 • Haraszti, I.: Adatok fiatalságunk szexuális magatartásáról. Pedagógiai Szemle, XV. Budapest. 1965.
 • Hargens, J. (Hrsg.): Werkstattbuch Systemisches Coaching. Borgmami, 2007.
 • Harsányi, I.: Hozzászólás a "Kerekasztal" az ifjúság nevelésérőlvitában. Pedagógiai Szemle XV. Budapest. 1965.
 • Haultain R.: Balancing work and life. Nurs N Z 2003.
 • Haumersen, P.; Liebe, F.: Multikulti: Konflikte konstruktiv. Verlag an der Ruhr 1998.
 • Heim E.: Bewältigung der Berufsstressoren in den Heilberufen. Psychother Psychosom MedPsychol 1993.
 • Heinz:  Einführung in die soziologische Theorie. Enke, Stuttgart.1962.
 • Hentig, H. v.: Zur Psychologie der Einzeldelikte. (P. Siebeck), Tübingen. 1956.
 • Hentig, H. v: Crime, Causes and Conductions. Nc-Graw Hill, NewYork. 1947. (Nyersfordítás)
 • Hentig, H.v.: Das Verbrechen. Springer. Göttingen. 1961.
 • Heragon, C.: Bildimpulse kompakt (50 Bildkarten). Heragon Verlag, 2010.
 • Hermann, I.: Az ember ősi ösztönei. Pantheon, Budapest. 1953.
 • Hermanns, S.: Coaching und Kunst. Ibíclem Verlag, 2001.
 • Herzberg J.: Can doctors selßmanage stress? Hosp Med 2000.
 • Heyse V, Erpenbeck J.: Kompetenztraining. Stuttgart: SchäfferPoeschel 2004.
 • Hochreiter, K.: Zusamlnenfassung der Positionen des RangclynamikModells nach Schindler. Unveröffentlichtes Arbeitspapier Hofstede, G.: Lokales Denken, globales Handeln. cltv. München 1997.
 • Hódosi, R.: Alkoholista szülők gyermekeinek pszichológiai problémái. Pszichológiai Tanulmányok VI. Akadémiai Kiadó, Budapest 1964.
 • Hofstätter, R. P.: Psychologie. Fischer Bücherei, Frankfurt a. M. 1947.
 • Holz, M. - Schwickerath, J.: MOBBING a munkahelyi pszichoterror, Gyakorlati kézikönyv pszichoterapeutáknak, tanácsadóknak (Z-press), Miskolc, 2014.
 • Horányi, B.: A mentálhygiene jelentőségéről. Orvosi Hetilap 24. 1967.
 • Horányi, B.: Neurológia. 3. Kiadás. Medicina, Budapest. 1966.
 • Horney, K.: Our inner Conflicts, New-York; Norton, 1945. (Nyersfordítás.)
 • Höfer T.: Warum Angst? Flensburger Hefte 1995.
 • Huszár, T.: Fiatalkorú bűnözők. Tankönyvkiadó, Budapest. 1964.

        I

 • Irányi, J.-né; Somogyi, I.: Szélhámos személyiség pszichopatológiaelemzése. Pszichológiai Tanulmányok V. Akadémia, Budapest. 1963.

         J

 • Jakobszon, P. M.: Pszichologija csusztv. II. Kiadás, Moszkva, 1958.
 • Járó, M.-né: A fiatalkorúak bűnözésének kérdéséhez. Belügyi Szemle 8. 1964.
 • Jaspers, K.: Allgemeine Psychopathologie. Springer, Berlin. 1959.
 • Jones SH.: A self-care plan for hospice workers. Am J Hosp Palliat Care
 • Jung, C. G.: Der Mensch und seine Symbole. Patmos, 2009.
 • Jung, C. G.: Die psychologische Diagnose des Ta'tbestancles. Zeitschriftfür Strafrecht, Schwiez. 1918.
 • Jung, C. G.: Psychologische Typen. Rascher, Zürich-Leyden. 1942.
 • Jung, C. G.: Über die Psychologíe des Unbewussten. Rascher, Zürich. 1943.

         K

 • Kabal Zinn J.: Gesund clurch Meditation. Das große Buch cler Selbstheilung. Frankfurt am Main: O.W. Barth 2005
 • Kádár, M.: A büntetőtörvénykönyv általános része. (Btá-kommentár) Jogi és Államigazgatási Könyv- és Folyóirat Kiadó, Budapest. 1951.
 • Kádár, M.: Koreferátum az MTA 1960. évi nagygyűlésén elhangzott beszámolóhoz, MTA Pszichológiai Bizottságának munkájáról. Magyar Pszichológiai Szemle 3. 1960.
 • Kádár, M.: Magyar büntetőjog. Általános rész. (Egyetemi tankönyv.) Tankönyvkiadó, Budapest. 1953.
 • Kaluza G.: Stressbewältigung. Heiclelberg: Springer 2004.
 • Kanfer FH, Reinecker H, Schmelzer D.: SelbstmanagementTherapie. Heidelberg: Springer 2006.
 • Kardos, L.: A lélektan alapproblémái és a pavlovi kutatások. Budapest. 1957.
 • Kardos, L.: Általános pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest. 1965.
 • Karptnan, S.: Fairy tales and Script drama analysis. TAB, San Francisco 1968.
 • Karsten C.: Burnout besiegen. Das 30-Tage-Programm. Freiburg: Herder 2005.
 • Kast V.: Schlüssel zu den Lebensthemen. Konflikte anders sehen. Freiburg: Herder 2004.
 • Kasuya RT, Polgar Bailey P, Takeuchi R.: Caregiver burclen and burnout. A guide for primary care physicians. Postgrad Med 2000.
 • Kecskés L., Lukács J.: Választottbírók könyve, HVG ORAC Kiadó, Budapest 2012.
 • Keenen KJ.: Physician burnout — why it happens and what to do about it. Mo Med 2003.
 • Kehr H. M.: Souveränes Selbstmanagement, Beltz, Weinheim, 2002.
 • Kemény, G.: A bűnöző pszichológiája. Budapest. 1942.
 • Kengyel M.: Magyar polgári eljárásjog XXXI. fejezet: A közvetítés (mediáció), Osiris Kiadó, Bp., 2008.
 • Kerpel É.: Mediáció a határokon átnyúló családjogi ügyekben, In: Mediációs Panoráma - Előadások a mediáció köréből. Status Kiadó és Nyomda, Kolozsvár 2014.
 • Kertész G.: A gondolkodás szerepe a vallomás kialakulásában. Pszichológiai Tanulmányok V. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1963.
 • Kertész T.: Mediáció a gyakorlatban (Bíbor Kiadó) Miskolc, 2010.
 • Kertész, I.: A kihallgatási taktika lélektani alapjai. Közgazdasági ésJogi Kiadó. Budapest. 1965.
 • Kertész, I.: Pszichológus a büntetőeljárásban. Pszichológiai Tanulmányok V. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1964.
 • Kessler', 14.;G.: Projektmanagement, Springer. Heiclelberg 2003.
 • Kindl-BeilfuB, C.: Fragen können wie Küsse sclnnecken. Carl-Auer, 2011.
 • Klein S.: Alles Zufall. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 2004.
 • Klein, Cristoph : Bosszú helyett megbocsátás, a megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése (Kálvin Kiadó, Luther Kiadó) Budapest, 2003.
 • Klein, Z. M.: Kreatíve Seininarinethoden. Gabal, 2008.
 • Kluckhohn, F.: Strocltbeck, E: Variations in value orientations. Evanston 1961.
 • Kolitzus H.: Das Anti-Burnout Erfolgsprogramm. München 2003.
 • Kolos, T. - Majláth, Gy.: Érzelmi sérülés és gyermekkori kriminalitás.Pszichológiai Tanulmányok Vl. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1964.
 • Korszakov, B.; Ljubalin, A.: A vádlott személyiségének tanulmányozása. ,,Szocialista törvényesség" 2. 1959. .([Nyersfordítás.)
 • Kouvonen A, ToppinenTanner S, Kivitö M, Huuhtanen P, Kalimo R.: Job characteristics and burnout among aging professionals in information and communications technology. Psychol Rep 2005.
 • Kovács, L.: A fiatalok csoportos bűnözése elleni harc tapasztalataiSzegeden. Belügyi Szemle V. 1. 1967.
 • Kozlik, M.: A terhelt személyiségének vizsgálata a nyomozás ésa tárgyalás során. ,,Szocialista törvényesség" 11. 1958 (Nyersfordítás)
 • Kőrös A.: A mediáció lehetőségei Magyarországon az új Polgári Törvékönyv hatályba lépése után, In: Szabó Péter - Gyengéné Nagy Márta (szerk.:) Mediációs panoráma II. - Előadások a mediáció köréből, Attraktor kiadó, Máriabesnyő, 2015.
 • Kraft-Ebing, R.: A bűnügyi lélektan alapvonalai. (ford.: Rákosi Béla).Budapest. 1876.
 • Kranz, H.: Lebensschichksale krimieller Zwillinge. Berlin. 1936.
 • Krausuky, W. S.: Kretschmers Konstitutionelle Typen unter derKinder. Archiv für Kinderheilkunde 1927.
 • Kraususky, W. S.: Konstitutionstypen der Kinder. Karger, Berlin. 1930.
 • Krémer A.: A mediáció alapkérdései, In: Mediáció, Közvetítői eljárások (Szerkesztette: Sáriné Simkó Ágnes) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2013.
 • Kretschmann R.: Stressmanagement für Lehrerinnen und Lehrer. Weinheim: Beltz 2001.
 • Kretschmer, E.: Körperbau und Charakter. Springer, Berlin. 1951.
 • Kretschmer, E.: Orvosi psychologia. Novák Rudolf kiadása. Budapest. 1941.
 • Kujath, G.: Jugendpsychiatrische Diagnostik und Begutachtung. 3.Aufl. Leipzig. 1964.

         L

 • Lacefield PK.: The relationship of work environment and area of practice to burnout in registered nurses. Dissertation. Louisville: University of Louisville 1989.
 • Lacoursiere RB.: »Burnout« and substance user treatment: the phenomenon and the administrator-clinician's experience. Subst Use Misuse 2001.
 • Lahninger, P.: Reise zur Lösung. managerSeininare, 2010.
 • Láng, Gy.; Popper, P.: A kriminálpszichológia néhány kérdéséről. Rendőrségi Szemle, 1. sz. 30. old. Budapest. 1962
 • Lange A, van de Ven JP, Schrieken B, Smit M.: 'Interapy' Burn-out: Prävention und Behandlung von über das Internet. Verhaltenstherapie 2004.
 • Langtnaack, B.; Braune-Kl'ickau, M.: Wie Clie Gruppe      lernt. 5. Aufl., Weinheim 1995.
 • Lauer H.: Angstanfälle. Entstehung, Behandlung, Verlauf. Stuttgart: Urachhaus 1991.
 • Lauster P.: Die Liebe. Psychologie eines Phänomens. Reinbek: Rowohlt 1982.
 • Leiter M. P., Spence Laschinger H.I.C.: Relationships of work and practice environment to professional burnout.-: testing a causal model. Nurs Res 2006.
 • Lemkau J, Rafferty J, Gordon R Jr.: Burnout and career-choice regret among family practice physicians in early practice. Fam Pract Res J 1994.
 • Leonhard, K.: Normale und abnormale Persönlichkeiten. Volk und Gesundheit. Berlin. 1964.
 • Leontyev, A. G.: A pszichikus fejlődésének problémái. Kossuth, Budapest. 1964.
 • Lewin, K.: Vorsatz, Wille und Bedürfnis. Julius Spronger, Berlin. 1926.
 • Lewis, R.D.: Handbuch Internationale Kotnpetenz. Cainpus. Frankfurt/Nl. 1999.
 • Liebermann, L. ; Mirtse, M.: Egy peremkerületi iskola problematikus gyermekanyaga. Pszichológiai Tanulmányok IX. Akadémiai Kiadó,Budapest. 1966.
 • Liebermann, L. ;Majláth, Gy.: Fiatalkorú anyagyilkos esete. Pszichológiai Tanulmányok II. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1959.
 • Liebermann, L.: Gyermekkori lopás esete. Gyermekgyógyászat, 4, 8. 1953.
 • Liebermann, L.; Németh, N.; Hódosi, R. ; Majláth, Gy.; Révész, L-né: Fiatalkorú öngyilkosok. Pszichológiai Tanulmányok. V. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1963.
 • Lindemann, H.; Rosenbohin C.: Die Metaphern-Schatzkiste. Vanclenhoeck 8t Ruprecht, 2012.
 • Link, O.: Wir-Gefühl in der Natur — Wenn's alu Tealngeist fehlt, scgickenFil'nen ihre Mitarbeiter auf Schnitzeljagd. Die ZEIT, 27.5.1999.
 • Lippman H, Arnold L.: Banish burnout! RN 2005.
 • Litke, H.-D.: Projektlnanagelnent, München und Wien 1995.
 • Lnage, J.: Verbrechen als Schicksal. Leipzig. 1929.
 • Lombroso, C.: Die Ursachen und Bekämpfung der Verbrechen.Bern, Berlin. 1902.
 • Louwage, F. e.: Psychologie und Kríminalistik. Hamburg. 1945.
 • Lowder JL, Buzney SJ, Buzo AM.: The caregiver balancing act: giving too much or not enough. Care Manag J 2005.
 • Lukács, T.: A fiatalkorúak bűnözéséről. Cikkgyűjtemény. (Birálat.)Belügyi. Szemle, V. 1. 1967.
 • Lumina, K.: Die Teamfibeli Winclnnühle, Hamburg 1994.

M

 • Magyar Statisztikai Évkönyvek 1964, 1965, 1966.
 • Majláth, Gy.;, A gyermekkori kriminalitásról. Magyar Pszichológiai Szemle 17. 4. 1960.
 • Mahlinann, R.: Sprachbilder, Metaphern 8c Co. Beltz, 2010.
 • Majláth, Gy.: Az igazságügyi pszichológiai szakértői tevékenység néhány kérdése fiatalkorúak büntetőügyeiben. Pszichológiai Tanulmányok X. 1966.
 • Majláth, Gy.: Egy társadalomellenességbe sodródott fiatal