Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ALTERNATÍV KONFLIKTUSKEZELÉSI ÉS VITARENDEZÉSI INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓKÖZPONTJA (AKIK)

 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2011. december 4-i Kari Tanácsi ülésén egyhangúan támogatta az „Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont (AKIK)” létrehozásáról szóló előterjesztést. A Szenátus a Kar döntését 26/2012. számú határozatával megerősítette, így a Kari Tanács 2012. március 14. napján határozattal dönthetett az AKIK megalapításáról, illetve az elnök személyéről.

A Kutatóközpont a Kar szervezeti keretein belül működik a kitűzött célok megvalósítása érdekében, elsősorban témaorientált programok segítségével. Küldetése az alternatív konfliktuskezelési és vitarendezési technikák és eljárások elterjesztésén túl az interperszonális és interkulturális kompetenciák és képességek fejlesztése, az interdiszciplináris kutatási programok vezetése, az aktív polgári szerepvállalást és a fenntartható fejlődést biztosító transzverzális kompetenciák, motivációs és tanulási programok támogatása, a különösen sérülékeny csoportok érdekérvényesítő képességének és esélyegyenlőségének javítása.

Ennek érdekében az AKIK az oktatás területén szakmai támogatást nyújt a témaspecifikus - kötelező (pl.: „Alternatív konfliktuskezelés”) és szabadon választott - tárgyak tartásához, LLL-tanfolyamok (pl.: Szépkorúak Akadémiája; Bűnmegelőzési Szabadegyetem) lefolytatásához, illetve az „Általános és igazságügyi mediátor (közvetítő)” szakirányú továbbképzés vagy az e-kurzusok lebonyolításához. Az elmúlt időszakban számos publikáció jelent meg, tananyag, konferencia-kötet vagy épp cikkek, tanulmányok formájában. De jelentős az AKIK kutatási, pályázási aktivitása is. Intézményi szinten önállóan elnyert (pl.: „Megoldás a feloldás”; települési mediációs modellprogram; 0502/2008/OBMB) vagy partnerként végigvitt (pl.: "TETT Program az áldozatokért és az elkövetőkért”; a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása; TÁMOP 5.6.2/10-1-2010-0001) hazai és nemzetközi (pl.: „Kultursensible Konfliktvermittlung unter Einbeziehung von Roma”; HU-2011_Leo_PA-6026) projektek jelzik az elmúlt évek eredményeit.

A Küldetésnyilatkozatban meghatározott célok közül az alternatív megoldások disszeminálásának, az érdekérvényesítés erősítésének egyik fontos eszköze a konferenciák, képzések szervezése. Az előbbi körbe sorolandó rendezvények (pl.: „TÚLÉLÉSI ABC pedagógusok számára, iskolai konfliktusok esetére” (Pécs), „A fegyelmi eljárástól a hegymászásig - avagy az iskolai konfliktusok kezelésének új lehetőségei” (Miskolc), „Családi szerepzavarok és hatásaik a gyermekek és a fiatalkorúak viselkedésére” (Debrecen)) közül kiemelkedik a Mediáció Napja programsorozat. 2008. május 16. napjától évente ad otthont Karunk e tematikus szakmai rendezvények láncolatának. A programsorozat éppúgy foglalkozott már a mediáció alapkérdéseivel, mint annak gyökereivel ("A faluszékétől a virtuális mediációig"), intergenerációs ("Z, mint zűrös? - avagy a fiatalok konfliktusai és kezelésük új lehetőségei") vagy közösségi ("Mediáció a közösségben és a gazdaságban"), gazdasági („Érdekérvényesítés és konfliktuskezelés az Európai Unióban és Magyarországon”), büntetőügyi („Az állami szerepvállalástól a közösségi támogatásig – az áldozatsegítés sikeres gyakorlatai”) vonatkozásaival. A kezdetektől fontos volt az AKIK számára a társadalmi szerepvállalás is (pl.: 2009-től Miskolci Kocsonyafesztivál, Karton-Szalon, 2011-től „Szívriadó Klub”), vagy a "Kutatók Éjszakája"-n való megjelenés (pl.: 2010, "Bűn és bűnhődés - vagy büntetlenség?!").

Az új kutatási irányok - mint az interkulturális, intergenerációs konfliktusok - illetve a módszertani továbblépés - pl.: on-line mediáció, CSDCS - kapcsán is értékesek az AKIK gazdag nemzetközi kapcsolatai - többek között a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation (Lipcse), a culture.communication GbR (Hannover), a RUBIKON Centrum (Prága) illetve a Bukaresti székhelyű Mediator’s College szervezeteivel.