Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAB

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Munkabizottság

 

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága 2017-ben hívta létre „Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Munkabizottságát”.

Az Állam- és Jogtudományi Szakbizottság keretén belül megalakult új szakmai műhely a jogtudomány területén nemzetközi szinten megjelenő folyamatokra fókuszálva kíván eleget tenni a nemzetközi, európai és uniós elvárásoknak. 

A XXI. század jogtudománya egyre több olyan kérdéskört emelt a fókuszába, mely nem csak, hogy az egyes jogtudományi tématerületek, de maga a jogtudomány határait is átlépi, és interdiszciplináris jelleggel, komplex módon vizsgál egy adott témakört.

Ilyennek tekinthető mind a konfliktuskezelés, mind a vitarendezés területe, amely – bár bölcsészet-, egészség- vagy gazdaságtudományi aspektusai is vannak – nem vitathatóan igen komoly jogtudományi háttérrel rendelkezik mint döntéshozó, perelterelő technika.

Mind a Miskolci Egyetem érintett egységei, mind annak Állam- és Jogtudományi Kara megfelelő személyi hátterét és tudományelméleti alapját tudja biztosítani az új munkabizottságnak, melynek tagjai közé szívesen várja a téma iránt elkötelezett szakembereket

A jogi kar számos oktatója elméleti területen tett sokat e témakör feldolgozásáért (pl.: büntetőjogi jóvátétel, resztoratív igazságszolgáltatás, mediáció, konfliktuskezelés), míg mások a gyakorlatban tevékenykednek pert megelőző egyeztetéseken, kollektív munkaügyi viták keretében tartott egyeztető tárgyalásokon, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vagy a Magyar Agrárkamara mellett szervezett Választottbíróság választott-bírájaként, a B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület békéltetőjeként vagy épp mediátorként.

Az Állam- és Jogtudományi Kar úttörő kezdeményezésként 2007-ben kezdte meg egy másoddiplomás képzési program kidolgozását. 2008-tól az „Általános és Igazságügyi mediátor (közvetítő)” akkreditált szakirányú továbbképzési szak immár X. évfolyamát indította el 2016 őszén. A képzési-oktatási tevékenységen túl számos hazai és nemzetközi konferencia, illetve projekt sikeres lebonyolítása, publikációs és kutatói aktivitás kiséri a karon folyó munkát.

E tevékenységeket 2011-től a Miskolci Jogi Kar Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpontja (AKIK) támogatja, illetve részben összefogja. 

Az új munkabizottság segítségével az alternatív konfliktuskezelés és vitarendezés a magyar tudomány fellegvárába való beemelése kifejezésre juttatja azon meggyőződésünket, hogy ez egy önálló szakterület, melynek tudományos igényű művelése a XXI. században nem csak indokolt, de megkerülhetetlen.