Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

        I

 • Irányi, J.-né; Somogyi, I.: Szélhámos személyiség pszichopatológiaelemzése. Pszichológiai Tanulmányok V. Akadémia, Budapest. 1963.

         J

 • Jakobszon, P. M.: Pszichologija csusztv. II. Kiadás, Moszkva, 1958.
 • Járó, M.-né: A fiatalkorúak bűnözésének kérdéséhez. Belügyi Szemle 8. 1964.
 • Jaspers, K.: Allgemeine Psychopathologie. Springer, Berlin. 1959.
 • Jones SH.: A self-care plan for hospice workers. Am J Hosp Palliat Care
 • Jung, C. G.: Der Mensch und seine Symbole. Patmos, 2009.
 • Jung, C. G.: Die psychologische Diagnose des Ta'tbestancles. Zeitschriftfür Strafrecht, Schwiez. 1918.
 • Jung, C. G.: Psychologische Typen. Rascher, Zürich-Leyden. 1942.
 • Jung, C. G.: Über die Psychologíe des Unbewussten. Rascher, Zürich. 1943.

         K

 • Kabal Zinn J.: Gesund clurch Meditation. Das große Buch cler Selbstheilung. Frankfurt am Main: O.W. Barth 2005
 • Kádár, M.: A büntetőtörvénykönyv általános része. (Btá-kommentár) Jogi és Államigazgatási Könyv- és Folyóirat Kiadó, Budapest. 1951.
 • Kádár, M.: Koreferátum az MTA 1960. évi nagygyűlésén elhangzott beszámolóhoz, MTA Pszichológiai Bizottságának munkájáról. Magyar Pszichológiai Szemle 3. 1960.
 • Kádár, M.: Magyar büntetőjog. Általános rész. (Egyetemi tankönyv.) Tankönyvkiadó, Budapest. 1953.
 • Kaluza G.: Stressbewältigung. Heiclelberg: Springer 2004.
 • Kanfer FH, Reinecker H, Schmelzer D.: SelbstmanagementTherapie. Heidelberg: Springer 2006.
 • Kardos, L.: A lélektan alapproblémái és a pavlovi kutatások. Budapest. 1957.
 • Kardos, L.: Általános pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest. 1965.
 • Karptnan, S.: Fairy tales and Script drama analysis. TAB, San Francisco 1968.
 • Karsten C.: Burnout besiegen. Das 30-Tage-Programm. Freiburg: Herder 2005.
 • Kast V.: Schlüssel zu den Lebensthemen. Konflikte anders sehen. Freiburg: Herder 2004.
 • Kasuya RT, Polgar Bailey P, Takeuchi R.: Caregiver burclen and burnout. A guide for primary care physicians. Postgrad Med 2000.
 • Kecskés L., Lukács J.: Választottbírók könyve, HVG ORAC Kiadó, Budapest 2012.
 • Keenen KJ.: Physician burnout — why it happens and what to do about it. Mo Med 2003.
 • Kehr H. M.: Souveränes Selbstmanagement, Beltz, Weinheim, 2002.
 • Kemény, G.: A bűnöző pszichológiája. Budapest. 1942.
 • Kengyel M.: Magyar polgári eljárásjog XXXI. fejezet: A közvetítés (mediáció), Osiris Kiadó, Bp., 2008.
 • Kerpel É.: Mediáció a határokon átnyúló családjogi ügyekben, In: Mediációs Panoráma - Előadások a mediáció köréből. Status Kiadó és Nyomda, Kolozsvár 2014.
 • Kertész G.: A gondolkodás szerepe a vallomás kialakulásában. Pszichológiai Tanulmányok V. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1963.
 • Kertész T.: Mediáció a gyakorlatban (Bíbor Kiadó) Miskolc, 2010.
 • Kertész, I.: A kihallgatási taktika lélektani alapjai. Közgazdasági ésJogi Kiadó. Budapest. 1965.
 • Kertész, I.: Pszichológus a büntetőeljárásban. Pszichológiai Tanulmányok V. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1964.
 • Kessler', 14.;G.: Projektmanagement, Springer. Heiclelberg 2003.
 • Kindl-BeilfuB, C.: Fragen können wie Küsse sclnnecken. Carl-Auer, 2011.
 • Klein S.: Alles Zufall. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 2004.
 • Klein, Cristoph : Bosszú helyett megbocsátás, a megbékélés kultúrájának teológiai alapvetése (Kálvin Kiadó, Luther Kiadó) Budapest, 2003.
 • Klein, Z. M.: Kreatíve Seininarinethoden. Gabal, 2008.
 • Kluckhohn, F.: Strocltbeck, E: Variations in value orientations. Evanston 1961.
 • Kolitzus H.: Das Anti-Burnout Erfolgsprogramm. München 2003.
 • Kolos, T. - Majláth, Gy.: Érzelmi sérülés és gyermekkori kriminalitás.Pszichológiai Tanulmányok Vl. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1964.
 • Korszakov, B.; Ljubalin, A.: A vádlott személyiségének tanulmányozása. ,,Szocialista törvényesség" 2. 1959. .([Nyersfordítás.)
 • Kouvonen A, ToppinenTanner S, Kivitö M, Huuhtanen P, Kalimo R.: Job characteristics and burnout among aging professionals in information and communications technology. Psychol Rep 2005.
 • Kovács, L.: A fiatalok csoportos bűnözése elleni harc tapasztalataiSzegeden. Belügyi Szemle V. 1. 1967.
 • Kozlik, M.: A terhelt személyiségének vizsgálata a nyomozás ésa tárgyalás során. ,,Szocialista törvényesség" 11. 1958 (Nyersfordítás)
 • Kőrös A.: A mediáció lehetőségei Magyarországon az új Polgári Törvékönyv hatályba lépése után, In: Szabó Péter - Gyengéné Nagy Márta (szerk.:) Mediációs panoráma II. - Előadások a mediáció köréből, Attraktor kiadó, Máriabesnyő, 2015.
 • Kraft-Ebing, R.: A bűnügyi lélektan alapvonalai. (ford.: Rákosi Béla).Budapest. 1876.
 • Kranz, H.: Lebensschichksale krimieller Zwillinge. Berlin. 1936.
 • Krausuky, W. S.: Kretschmers Konstitutionelle Typen unter derKinder. Archiv für Kinderheilkunde 1927.
 • Kraususky, W. S.: Konstitutionstypen der Kinder. Karger, Berlin. 1930.
 • Krémer A.: A mediáció alapkérdései, In: Mediáció, Közvetítői eljárások (Szerkesztette: Sáriné Simkó Ágnes) HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest 2013.
 • Kretschmann R.: Stressmanagement für Lehrerinnen und Lehrer. Weinheim: Beltz 2001.
 • Kretschmer, E.: Körperbau und Charakter. Springer, Berlin. 1951.
 • Kretschmer, E.: Orvosi psychologia. Novák Rudolf kiadása. Budapest. 1941.
 • Kujath, G.: Jugendpsychiatrische Diagnostik und Begutachtung. 3.Aufl. Leipzig. 1964.

         L

 • Lacefield PK.: The relationship of work environment and area of practice to burnout in registered nurses. Dissertation. Louisville: University of Louisville 1989.
 • Lacoursiere RB.: »Burnout« and substance user treatment: the phenomenon and the administrator-clinician's experience. Subst Use Misuse 2001.
 • Lahninger, P.: Reise zur Lösung. managerSeininare, 2010.
 • Láng, Gy.; Popper, P.: A kriminálpszichológia néhány kérdéséről. Rendőrségi Szemle, 1. sz. 30. old. Budapest. 1962
 • Lange A, van de Ven JP, Schrieken B, Smit M.: 'Interapy' Burn-out: Prävention und Behandlung von über das Internet. Verhaltenstherapie 2004.
 • Langtnaack, B.; Braune-Kl'ickau, M.: Wie Clie Gruppe      lernt. 5. Aufl., Weinheim 1995.
 • Lauer H.: Angstanfälle. Entstehung, Behandlung, Verlauf. Stuttgart: Urachhaus 1991.
 • Lauster P.: Die Liebe. Psychologie eines Phänomens. Reinbek: Rowohlt 1982.
 • Leiter M. P., Spence Laschinger H.I.C.: Relationships of work and practice environment to professional burnout.-: testing a causal model. Nurs Res 2006.
 • Lemkau J, Rafferty J, Gordon R Jr.: Burnout and career-choice regret among family practice physicians in early practice. Fam Pract Res J 1994.
 • Leonhard, K.: Normale und abnormale Persönlichkeiten. Volk und Gesundheit. Berlin. 1964.
 • Leontyev, A. G.: A pszichikus fejlődésének problémái. Kossuth, Budapest. 1964.
 • Lewin, K.: Vorsatz, Wille und Bedürfnis. Julius Spronger, Berlin. 1926.
 • Lewis, R.D.: Handbuch Internationale Kotnpetenz. Cainpus. Frankfurt/Nl. 1999.
 • Liebermann, L. ; Mirtse, M.: Egy peremkerületi iskola problematikus gyermekanyaga. Pszichológiai Tanulmányok IX. Akadémiai Kiadó,Budapest. 1966.
 • Liebermann, L. ;Majláth, Gy.: Fiatalkorú anyagyilkos esete. Pszichológiai Tanulmányok II. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1959.
 • Liebermann, L.: Gyermekkori lopás esete. Gyermekgyógyászat, 4, 8. 1953.
 • Liebermann, L.; Németh, N.; Hódosi, R. ; Majláth, Gy.; Révész, L-né: Fiatalkorú öngyilkosok. Pszichológiai Tanulmányok. V. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1963.
 • Lindemann, H.; Rosenbohin C.: Die Metaphern-Schatzkiste. Vanclenhoeck 8t Ruprecht, 2012.
 • Link, O.: Wir-Gefühl in der Natur — Wenn's alu Tealngeist fehlt, scgickenFil'nen ihre Mitarbeiter auf Schnitzeljagd. Die ZEIT, 27.5.1999.
 • Lippman H, Arnold L.: Banish burnout! RN 2005.
 • Litke, H.-D.: Projektlnanagelnent, München und Wien 1995.
 • Lnage, J.: Verbrechen als Schicksal. Leipzig. 1929.
 • Lombroso, C.: Die Ursachen und Bekämpfung der Verbrechen.Bern, Berlin. 1902.
 • Louwage, F. e.: Psychologie und Kríminalistik. Hamburg. 1945.
 • Lowder JL, Buzney SJ, Buzo AM.: The caregiver balancing act: giving too much or not enough. Care Manag J 2005.
 • Lukács, T.: A fiatalkorúak bűnözéséről. Cikkgyűjtemény. (Birálat.)Belügyi. Szemle, V. 1. 1967.
 • Lumina, K.: Die Teamfibeli Winclnnühle, Hamburg 1994.

         M

 • Magyar Statisztikai Évkönyvek 1964, 1965, 1966.
 • Majláth, Gy.;, A gyermekkori kriminalitásról. Magyar Pszichológiai Szemle 17. 4. 1960.
 • Mahlinann, R.: Sprachbilder, Metaphern 8c Co. Beltz, 2010.
 • Majláth, Gy.: Az igazságügyi pszichológiai szakértői tevékenység néhány kérdése fiatalkorúak büntetőügyeiben. Pszichológiai Tanulmányok X. 1966.
 • Majláth, Gy.: Egy társadalomellenességbe sodródott fiatalkorú indulati bűncselekménye. Pszichológiai Tanulmányok III. AkadémiaiKiadó, Budapest. 1961.
 • Majláth, Gy.; Pick, l.: A bűnöző anya szerepe egy fiatalkorú bandabűncselekményeiben. Pszichológiai Tanulmányok IV. AkadémiaiKiadó, Budapest. 1962.
 • Makarenko, A. Sz.: Az új ember kovácsa. Új Magyar Könyvkiadó,Budapest. 1949.
 • Makarenko, A. Sz.: Válogatott pedagógiaitanulmányok. Új MagyarKönyvkiadó, Budapest. 1948.
 • Markója, l.:A fiatalkorúak bűnözéséről. Belügyi. Szemle, 4. 1965.
 • Marx, K.; Engels, F.: A nevelésről. Tankönyvkiadó, Budapest. 1955.
 • Mary M, Norclholt H.: Change.: Lust auf Veränclerung. Bergisch Glaclbach: Bastei Lübbe 2004.
 • Mary M.: Die Glückslüge. Bergisch Gladbach: Lübbe 2003.
 • Maslach C, Leiter M. P.: Die Wahrheit über Burnout.Wien: Springer 2001.
 • McKay M, Fanning P.: Selbstachtung. Das Herz einer gesunden Persönlichkeit. Paderborn: Junfermann 2004.
 • McManus IC, laice E, Keeling AA.: Stress, burnout and doctors' attitudes to work are determined by personality and learning style: A twelve year longitudinal study of UK medical graduates. BMC Med 2004.
 • Mechanic D:. How should hamsters run? Some observations about sufficient patient time in primary care. BMJ 2001.
 • Mediációs Panoráma (Előadások a mediáció köréből), Státus Kiadó és Nyomda, Kolozsvár, 2014.
 • Mediációs panoráma Il. Előadások a mediáciő köréből (szerk.: Szabó Péter és Gyengéné Nagy Márta), Attraktor, 2015.
 • Mérei, F.: Gyemektanulmány. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1948.
 • Merritt S.: Die heilencle Kraft der Idassischen Musik. München: Kösel 1998.
 • Middendorf, W.: Soziologie des Verbrechens. Diederich, Düsseldorf. 1956.
 • Migge, B.: Handbuch Business-Coaching. Beltz, 2011.
 • Mintzberg, H. et: al.: Strategy Safari. ManagerMagazin Edition. Heidelberg Mac.Graw-Hill Company, 1998.
 • Mirimanoí'l', Jean A.: Kötelező mediáció: oximoron, illúzió vagy csodaszer? Gondolatok a svájci helyzet kapcsán, ln: Mediációs Panorama lI.- Előadások a mediáció köréből. Attraktor kiadó, Máriabesnyő, 2015.
 • Molnár J.: A bűntettes fiatalkorúak személyiségformálása és a javítóintézet. "Kriminalisztikai Tanulmányok" Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest Könyvkiadó, Budapest. 1963.
 • Molnár J.; Popper, P.: Büntetőjog és kriminálpszichológia. Jogtudományi Közlöny, 3. 1960.
 • Munkwitz-Neulandt: A fiatalkorú bűnözők tetovációjának lélektana. Monatschzrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 7-8. 1957. (Nyersfordítás.)
 • Murray S.: The quest for conviction: Motivated cognition in romantic relationships. Psych Inq 1999.
 • Myers DG.: The funds, friends, and faith of happy people. Am Psychol 2000.

         N

 • Naditz A.: Recruiting from within: reducing burnout and turnover. Contemp Longterm Care 2005.
 • Naegele, O.: A rosszra hajló gyermek. Káldor, Budapest. 1935.
 • Nagy Márta: A bírósági közvetítés, Bába Kiadó, Szeged, 2011.
 • Nagy, L.: A tanúvallomás pszichikai elemeinek mérlegelése a büntetőperben. Az Állam- és Jogtudományi Intézet Értesítője, III. 4. 1960.
 • Nagy, S.: Hogyan értékelhető bűnügyekben a pszichopátia? Magyar Jog. 5, 2. 1958.
 • Nagybányai Nagy O. - Pongor O. - Haraics M.: DISC, A mindennapi kommunikáció és viselkedés titka, Z-Press Kiadó, Miskolc 2014.
 • Nass: Der Mensch und die Kriminalität. I-III. Hessen. 1960.
 • Németh, N.: Fiatalkorú leány öngyilkossága. Pszichológiai Tanulmányok, II. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1959.
 • Németh, P.: Pszichopatha kiskorúak a Fiatalkorúak Bírósága előtt. Magyar Orvostudományi Közlöny. 19. évf. 13-14.
 • Neumenn-Wirsig, H.: Supervisionstools. Verlag ManagerSeminare Bonn 2009.
 • Nowak, C.: Konfliktlnanagement in Teams. In Zeitschr. f. Psychodrama und Soziometrie 01/2005, S. Pechanel, F. D.: Phänomen Konflikt. Die Kunst erfolgreicher Lösungsstrategien.Junfermann, Paderborn 1993.
 • Nowak, C.: Konfliktmanagement — Zum konstruktiven Umgang mit Konflikten. In: Schulleitung eine psychologische Herausforderung. Stuttgart 1997.
 • Nowak, C: Transaktionsanalyse in der gruppenpäclagogischen Praxis. In: Bucldrus, V.; Pallasch, W. (Hrsg.): Humanistische Pädagogik; Klinkharclt 1995.
 • Noyon, A.; Heidenreich, T.: Schwierige Situationen in 'lherapie und Beratung. Beltz, 2009.
 • Nöllke, M.: Kreativitátstechniken. Haufe, 2010.
 • Nyírő, Gy.: Alkoholélvezés és beszámíthatóság. Ideggyógyászati Szemle, 10, 1. 1957.
 • Nyírő, Gy.: Pszichiátriai. Medicina, Budapest. 1961
 • Nyírő, Gy.: Tudatzavar és beszámíthatóság. A neuropszichiátria néhány problémája. Budapest. 1958.

         O

 • Orban, P.: Kursbuch Aufstellungsarbeit. Kösel, 2008.
 • Ornish D.: Love and survival: rlhe scientific basis for the healing power of intimacy. New York: Harper Collins 1998.
 • Ornstein R, Sobel D.: Healthy pleasures. Reading: Addison-Wesley 1989.
 • Ozer EJ, Best SR, Lipsey TL, Weiss DS.: Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: A meta-analysis. Psychol Bull 2003.

         P

 • Pál, L.: Pestalozzi kriminálpedagógiája. Pedagógiai Szemle, XV. 10. 1965.
 • Pavlov, I. P.: Válogatott művei. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1951.
 • Pearsall P.: Denken Sie negativ, unterdrücken Sie Ihren Arger und geben Sie anderen die Schuld! Heidelberg: mvg 2006.
 • Pende, N.: Konstitution und innere Sekretion, nebst einem Versuch der Endoriniologie in der Kriminalpsychologie. Novák, Budapest-Leipzig1924.
 • Pfifferling JH, Gilley K.: Putting »life« back into your professional life. Fam Pract Manag 1999.
 • Piaget, J.: Le jugement moral chez l'enfant. Presse Universitaire de France. 1956. (Nyersfordítás.)
 • Pikó, B.: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban, JATEPress Kiadó, Szeged, 2011.
 • Pisarro: A bűntettes orvoslélektani vizsgálatára szolgáló mai módszerek. Revue International de Police Technique. I-III. 1960. (Nyersfordítás)
 • Poclak K.: Der Mensch, ein dynamischer Saftsack. Wohlfühlen 2004.
 • Poerster H.: KybernEthik. Merve, 1993.
 • Popper, P.: Fiatalkorú bűnözők személyiségvizsgálatának néhány tapasztalata. Pszichológiai Tanulmányok, IV. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1962.
 • Prekop J.: Einfühlung oder Die Intelligenz des Herzens. München: Kögel 2002.
 • Prior, M.: MiniMax-Interventionen. Carl-Auer, 2002.
 • Puttenat, D.: Praxishandbuch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Springer, 2012.

         R

 • Rachow, Axel: Tréningkoktél a trénerek klubjából (Z-press) Miskolc, 2016.
 • Radatz, S.: Beratung ohne Ratschlag. Verlag Systemisches Management, 2001.
 • Ranschburg, P.: Az emberi elme. I-II. Pantheon, Budapest. 1923.
 • Ratner, H. - Yusuf D.: Megoldásközpontú coaching gyermekekkel és fiatalokkal: A Brief megközelítés, Z-press Kiadó, Miskolc, 2016.
 • Rauen, C. (Hrsg.): Coaching-Tools II. managerSemínare, 2009.
 • Rauen, C. (Hrsg.): Coaching-Tools III. managerSeininare, 2012.
 • Rauen, C. (Hrsg.): Coaching-Tools. managerSeininare, 2008.
 • Rauen, Chr.: Coaching, 2. Aufl. Göttingen 2001.
 • Reed FM.: More tips for burnout prevention. Fam Pract Manag 2004.
 • Reichel, R.; Rabensteín, R.: Kreatív beraten. Ökotopia, 2001.
 • Reiners, L.: Stílkunst. C. H. Beck, 2004.
 • Renner, H.: Jetzt niüssen wir Ameisen essen. In: outdoor 22/1198.
 • Révész, M.: Kísérleti adatok az erkölcsileg züllött gyermekek pszichológiájához. Elme és Idegkórtan, 18. 1909.
 • Rielnann, F.: Grunclf'ortnen cler Angst. München 1960.
 • Riemann E.: Grundformen der Angst. München: Ernst Reinhardt 2003.
 • Rogers, C.: Die nicht-direktive Beratung. Fischer, 1985.
 • Rohm, Armin - Változásmenedzsment a szervezetekekben (Z-press), Miskolc, 2016.
 • Rorschach, H.: Psychodiagnostik. Hans Huber, Bern. 1946.
 • Rosenberg MB.: Gewaltfreie Kommunikation. Paderborn: Junfermann 2004.
 • Rost W.: Emotionen. Elixiere des Lebens, Berlin: Springer 2001.
 • Roth G.: Fühlen, Denken, Handeln. Frankfurt: Suhrkarnp 2001.
 • Rubinstein, Sz. L.: Osznovü obscsej pszichologiji. Moszkva. 1940.
 • Rückert, T.: Coaching mit NLPwWerkzeugen. Wiley, 2008.
 • Ryrstedt, E.: Mediation Regarding Children - Is the Result Always in the Best Interest of the Child? - A View from Sweden. International journal of Law, PoliCy and the Family - Oxford University Press, August 2012.

         S

 • Sargorodszkij, M. D.: Büntetőjogi büntetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest. 1960.
 • Schaffer, I.: A kriminálpszichológia feladatai a büntető-igazságszolgáltatásban. Budapest. 1947.
 • Schaller, R.: Das groBe Rollenspiel-Buch. Beltz, 2001.
 • Schlegel, Ia.: Die 'I'ransaktionale Analyse.1995.
 • Schlippe, A. V.; Schweitzer, J.: Systemische Interventionen. UTB, 2010.
 • Schluiclt, E.R.; Berg H. G.: Beraten mit Kontakt: Hanclbuch f'ürGemeinde- und Organisationsbalaung. 1995.
 • Schmidt-Tanger, M.: Veranclerungs-Coaching. Junfermann, 1998.
 • Schmidbauer W.: Alles oder nichts über die Destruktivität von Idealen. Reinbek: Rowohlt 1987.
 • Schmidt, G.: Liebesaffáren zwischen Problem und Lösung. Carl-Auer, 2013.
 • Schmidt-Tanger, M.: Gekonnt coachen. Junferrnann, 2009.
 • Schneider, K.: Die psychopathische Persönlichkeiten. F. Deuticke, Wien. 1946.
 • Schneider, K.: Klinische Psychopathologie. G. Thieme, Stuttgart, 1955.
 • Schonewille, M.: Concept and practise of mediation in Europe, ERA Conference, Cross-Border Mediation  Trier, konferenciakötet. March 24 2011.
 • Schopenhauer, A.: Über Schriftstellerei und Stil. Alexander Verlag, 2003.
 • Schönberger A.: Patient Arzt. Der kranke Stand.Wien: Ueberreuter 1995.
 • Schreyögg, A.: Coaching. Campus, 2003.
 • Schröder P.: Strategien gegen »Burnout«. Hausarzt 2002.
 • Schulteisz, F.: A nemi erkölcs elleni bűntettek de lege lata. Közgazdasági. és Jogi Kiadó, Budapest. 1966.
 • Schulz von Thun, F.: Míteinancler reden, Band 3. Rowohlt, 2010.
 • Schwanclt, B.: Kommunikation in treanls. Schl'if'tenreihe des Thotnann, C.: Klärungshilf'e: Konflikte iln Beruf. Rowolth, Reinbek 1998.
 • Seelig, E.: Lehrbuch der Kriminologie. Jos A Kienreich Verlag, Graz. 1951.
 • Selye, I.: Életünk és a stress. Akadémiai Kiadó. 1966.
 • Shanafelt TD, Habermann T:. Medical residents' emotional wellbeing. JAMA 2002.
 • Shanafelt TD, Sloan JA, Habermann TM.: The well-being of physicians. Am J Med 2003.
 • Shazer, de S.: Mehr als ein Wuncler. Carl-Auer, 2011.
 • Shimizu T, Mizoue 'T, Kubota S, Mishima N, Nagata S.: Relationship between burnout and communication Skill training arnong Japanese hospital nurses: a pilot Study. J Occup Health 2003.
 • Simon, F. B.; Rech-Siinon, C.: Zírkuláres Fragen. Carl Auer, 1998.
 • Sitzman KL.: Burnout and the power of one. Home Healthc Nurse 2004.
 • Skovholt TM, Grier TL, Hanson MR.: Career Counseling for Longevity: Self-Care and Burnout Prevention Strategies for Counselor Resilience. J Career Dev 2001.
 • Sonneck G.: Burnout-Syndrom. Arztemagazin 2004.
 • Sotile WM, Sotile MO.: Beyond physician burnout: keys to effective emotional management. J Med Pract Manage 2003.
 • Spence Laschinger HK, Leiter MP.: The impact of nursing work environments on patient safety outcomes; the mediating role of burnout/engagement. J Nurs Aclm 2006.
 • Spirer: Az. ellenállhatatlan kényszer pszichológiája. The Criminal Law and Criminology. XXXIII. 6. 1948. (Nyersfordítás.)
 • Spitz, R. A.: Die entsteheung der ersten Objektbeziehungen. Klett, Stuttgart. 1957.
 • Sprenger RK.: Die Entscheiclung liegt bei Dir! Wege aus der alltäglichen Unzufrieclenheit. Frankfurt: Campus
 • Stavemann, H. H.: Sokratische Gespráchsführung in 'lherapie und Beratung.  Bel'tz, 2007.
 • Stelzner: Die psychopatischen Konstitutionen und ihre soziologisehe Bedeutung. Berlin. 1911.
 • Stetz C.: Making room for spirituality. Health Prog 2006; 87: 264). 128. Stiefelhagen P. Erschöpft verbittert — ausgebrannt.Was tun, wenn der »Tanlc« leer ist? MMW Fortschr Med 2002.
 • Stockert, F. G.: Einführung in die Psychopathologie des Kindesalters. Urban und Schwarzenberg, Berlin. 1957.
 • Strecker D.: Energi&Management für Ärzte. LeinfeldenEchterclingen: Adolf Bonz 1997.
 • Stumpfl, F.: Die Ursprünge des Verbrechens. G. Thieme, Leipzig. 1936.
 • Sullivan, l-l. S.: Conceptions of modern psychiatry. Washington, D. C.: The William Alanson White Psychiatric Foundation. 1947. (Nyersfordítás.)
 • Sutherland, E. H. at. al.: Principles of Criminology. Univ. Press Chicago. 1947. (Nyersfordítás.)
 • Swanson JW.: Self-healing practices: essential tools for balance. Reflect Nurs Leadersh 2004.
 • Szabó, A.: A beszámíthatóság és a korlátozott beszámíthatóság kodifikációs kérdései. Jogtudományi. Közlöny 11. 3. 1956.
 • Szabó, A.: A bűnöző karrier. Belügyi Szemle 3. 1965.
 • Szabó, A.: A fiatalkorúak és a büntetőjog. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest. 1960.
 • Szabó, A.: A fiatalkorúak és a büntetőjog. Közgazdasági és JogiKiadó, Budapest. 1961.
 • Szabó, A.: Modern burzsoá kriminológiai elméletek a fiatalkorúakbűnözéséről. Á. J. Értesítője. IV. 1. 2. 1961.
 • Szabó, A.: R. Lange: Változások a büntetőjog reformjának kriminológiai alapjaiban. Az Állam és Jogtudományi Intézet Értesítője IV. 4. 1961.
 • Szabó, A.; Visky, L.: Az ,,új társadalomvédelem" kriminálpolitikai mozgalma. Jogtudományi Közlöny 3. 1960.
 • Szabó, P.; Berg, I. K.: Kurz(zeit)coaching mit Langzeitwirkung. Borgmann, 2006.
 • Szaharow, J. H.: Die Persönlichkeit des Täters und die Ursachen der Kriminalität der UdSSR. Staatverlag der DDR. Berlin. 1963.
 • Szalai, S.: Idő a mérlegen. Valóság. 1965.
 • Szecsenov, I. M.: Az agy reflexei. Akadémia, Budapest. 1954.
 • Szentes, L.: Egy eltűnési ügy pszichológiai, kriminalisztikai. és jogügyi problémái. Belügyi Szemle V. 1. 1967.
 • Szondi, L.: A családkutatás és ikerkutatás elemei. Közeg. Könyvtár 27. 1935.
 • Szondi, L.: A fogyatékos értelem. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1925.
 • Szondi, L.: Az ember meghatározása az ösztönök tapasztalatairendszerében. Budapest. (Jegyzet) 1942.
 • Szondi, L.: Előadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréből. IV. Budapest. 1942.
 • Szondi, L.: Experimentelle Triebdiagnostik. Hans Huber, Bem. 1947.
 • Szondi, L.: lch-Analyse. Die Grudlage zur Vereinigung derTiefenpsychologie. Hans Huber Verlag Bem u. Stuttgart (Zweiter insich abgeschlossener Band der Triebpathologie.) 1956.
 • Sztepicsev, N.: A bűnöző egyéniségek tanulmányozásának néhány kérdése. Rendőrségi Szemle 10. 1962.
 • Szvajatozorov, N.: A vádlott személyiségének tanulmányozása. Szocialista Törvényesség. 11. 1958. (Nyersfordítás.)

         T

 • Thill KD.: TimeCheck-Analyse für die Arztpraxis. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag 2003.
 • Toppinen-'l'anner S, Ojajärvi A, Väänänen A, Kalimo R, Jäppinen P.: Burnout as a predictor of medically certified sicleleave absences and their diagnosed causes. Behav Med 2005.
 • Tóth, L.: Az elmeorvos bírósági feladatai. Ideg és Elmegyógyászati Továbbképzés. Budapest. 1956.
 • Tramer, M.: Lehrbuch der allgemeinen Kinderpsychiatrie. Benno Schwabe, Basel. 1958.
 • Treichler M.: Der überforderte Mensch. Vortrag.München, 13. Mai 20Von Mi-tnchhausen M. Wo die Seele auftankt. Frankfurt: Campus 2004.

         V

 • Varga, M.: Egy tömeggyilkos pszichopatológiai Vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle XXII. 3,4. 1965.
 • Varga, Z.: Fiatalkorúak büntetésvégrehajtásával kapcsolatos megfigyelések. Pszichológiai Tanulmányok IX. 1966.
 • Vermes, M.: Az okozatiság kérdése a kriminológiában. Állam és Jogtudomány V. 2. 1962.
 • Vermes, M.: Kriminológia és megelőzés. ,,Kriminalisztikai Tanulmányok". Közgazdasági és Jogi   Könyvkiadó, Budapest. 1963.
 • Vigh, J.: A bűnözés idegen a szocialista társadalmi rendtől? Belügyi Szemle 9. 1964.
 • Vigh, J.: A fiatalkori bűnözés és a társadalom. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest. 1964.
 • Viola, F.: La freguenza dei caratteri morfologici dei megalosplancnici e dei nicrosplancnici studiati nei rapporti antropomel'ríci. La SiciliaOspedaliera, Palermo 1916.
 • Viski, L.: A kriminalisztika rendszeréről. Az Állam és JogtudományiIntézet Értesítője, III. 1. 1960.
 • Viski, L.: Szándékosság és társadalomra veszélyesség. Közgazdaságiés Jogi Kiadó, Budapest. 1959.
 • Vnukov, V.; Vruszilovszkij, A.: Pszichologija i pszichopatologijaszvigyetyelszkij pokazanij maloletnüh i nyeszoverselmoletnüh. Moszkva. 1929.
 • Voigt, b.: Team uncl Teatnentwicklung. In: Organisationsentwicklung, 3/1993.

         W

 • Wagenvann, R.: So haben Sich selbst steuerncle 'I'eams Erfolg. In:Organisationsentwicklung, 1/1999.
 • Watzlawick, P.: Menschliche Kommunikation. Hans Huber, 1969.
 • Weber A, Kraus T. Das Burnout-Syndrom — eine Berufskrankheit des 21. Jahrhunderts? Arbeitsmecl Sozialmed Umweltmed 2000.
 • Wehrle, M.: Az 500 legjobb coachíng-kérdés. Garbó Kiadó, 2014.
 • Wehrle, M.: Bin ich hier der Depp? Mosaik, 2013.
 • Wehrle, M.: Die 100 besten Coaching-Übungen. managerSeminare, 2013.
 • Wehrle, M.: Handbuch Fantasiereisen. Beltz, 2011.
 • Wehrle, M.: Herr Müller, Sie sind doch nicht schwanger?! Mosaik, 2014.
 • Wehrle, M.: Karriereberatung. Beltz, 2007.
 • Weiclenunnn, B.: I-lanclbuch Active Training. Betz. Weinheim 2008.
 • Weidenmann, B.: Handbuch Kreativít'at. Beltz, 2010.
 • Weisbord, M.: Organisationscliagnose. Karlsruhe 1983.
 • Welge. K.; Al-Lahann, A.: Strategisches Management, 5. Aufl, Gabler. Wiesbaden 2008.
 • Wellensiek, Sylvia Kéré: Reziliencia tréning, a csapat pszichikai ellenálló képességének fejlesztése, elmélet és gyakorlat vezetőknek, trénereknek, coachoknak (Z-press), Miskolc, 2014.
 • Wellhöfel', P. IR.: Gruppenclynalnik uncl soziales Lernen. U'I'B. Stuttgart 1993.
 • Went: A felnőtt és fiatalkorú bűntettesek pszichoterápiai kezelésének lehetőségei és korlátai. Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 7-8. 1957. (Nyersfordítás.)
 • Whitcomb ME.: Helping physicians in training to care for themselves. Acad Med 2004.
 • White, S. J.: Managing the pharmacymanager. American Journal of Hospital Pharmacy 1984.
 • Whitmore, J.: Coaching für die Praxis. Heyne, 2000.
 • Willmanns, K.: Zur Psyclopathologie des Landstreichers. Leipzig. 1906.
 • Wittington, R.: What is Strategy — and does it matter?  Johnson Learning. London 2001.
 • Woodcock, M.: 50 Aktivitäten zur Teatnentwicklung. Training Media GmbH 1995.
 • Wright B.: Compassion fatigue: how to avoid it. Palliat Med 2004.
 • Wright B.: Excitement vs burnout. Accid Emerg Nurs 2003.
 • Wright S.: Finding a way out of burnout. Nurs Stand 2003.
 • Wright S.: Soul survivor. Nurs Stand 2005.
 • Wyrsch J.: Gerichtliche Psychiatrie). Haput, Bern. 1955.

           Y

 • Yalom ID.: Und Nietzsche weinte. München: Piper 2002.

         Z

 • Zalar, Aleá: Report on Mediation in Slovenis, in particular in civil and criminal matters, In: CEPEJ, Mediation, Strasbourg, October 2003.
 • Zeckhausen W.: Ideas for managing stress and extinguishing burnout. Fam Pract Manag 2002.
 • Zulliger, H.: Horde - Bancle – Gemeinschaft. Klett, Stuttgart. 1961.